Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOPLAN II rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku. Prezesem firmy jest absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Geodezji i Kartografii, geodeta uprawniony mgr inż. Leszek Patejuk.

© 2011 FONTe Agencja Reklamowa